dijous, 11 d’abril del 2024

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Els dies 16 i 17 d'abril realitzareu les proves de Competències Bàsiques de la Generalitat. Són unes proves que avaluen les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l’ESO en: competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i estrangera), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica.

És una avaluació externa obligatòria de caràcter informatiu, formatiu i orientador que vol impulsar la millora del sistema educatiu català. 

Us deixem l'horari que seguireu aquests dies:

DIMARTS 16 D'ABRIL
  • Català
  • Cientificotecnològica
  • Castellà
DIMECRES 17 D'ABRIL
  • Matemàtiques
  • Anglès


INFORMACIONS IMPORTANTS:

- Recordeu que a part de les Competències Bàsiques, farem classe normal la resta d'hores i hem d'entrar a l'escola a l'horari habitual.


MATERIAL: 

- iPad carregat de casa
- bolígraf blau o negre sense tinta esborrable
- calculadora.